Generalități

Folosirea, vizitarea sau efectuerea unor comenzi pe acest site web implică acceptarea acestor termeni şi condiții. DMI IT SYSTEMS SRL îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.

Definiție

Persoană juridică deținătoare a site-ului web www.dmi-it.ro se numește S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. și va fi denumită în continuare Furnizor. Persoana fizică sau juridică, care comandă și achiziționează produse prin intermediul acestui site web va fi denumită în continuare Client. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile, precum și celelalte informații reprezintă proprietatea intelectuală a Furnizorului, iar copierea lor fără acordul scris al acestuia este o infracțiune și se va pedepsi conform legii.

1. Informații personale

Sunteți de acord ca în momentul accesării, utilizării sau furnizării oricăror informații personale, Furnizorul va avea informațiile Clientului și le va utliza în limita legalității. De asemenea, se obligă să respecte politică internațională legată de protejarea informațiilor personale.

În momentul plasării unei comenzi, Clientul, deja înregistrat pe site, poate opta pentru cumpărături în regim de vizitator sau tip creare cont, ultima opțiune salvând datele aferente contului în baza de date a serverului pe care este găzduit Furnizorul.

Accesarea contului și plasarea comenzilor respective sunt responsabilitatea Clientului și vor fi tratate ca atare. S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro) nu va fi responsabilă pentru eventualele erori survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei.

2. Securitatea datelor personale

Datele personale ale Clientului pot fi folosite de către Furnizor pentru îmbunătățirea calitații serviciilor, produselor si pentru confirmarea comenzilor. Clientul va fi notificat utilizând una dintre căile puse la dispoziție: poștă electronică, telefonic sau prin poștă scrisă. Datele procurate prin intermediul comenzii mai pot fi folosite pentru emiterea de rapoarte lunare în cadrul companiei, respectând confidențialitatea, sau pentru emiterea de informații zilnice, săptămânale, lunare, anuale sau când Furnizorul va considera de cuviință.

De asemenea, datele personale ale Clientului pot fi trimise către autorități atunci când limitele legale impun acest lucru în scopul verificării legitimității acestora.

Datele furnizate de clienți sunt și vor rămâne personale, iar Furnizorul se angajează să păstreze aceste informații strict confidențiale și să nu distribuie aceste informații unor terțe persoane, excepție fiind cazul în care transportul produselor se va face către altcineva decât Clientul, cu acordul explicit al acestuia.

Acest site web folosește tehnologii de criptare a datelor personale împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru. Această tehnologie se numește SSL (Secure Sockets Layer).

S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro) se obligă să respecte drepturile dumneavoastră, conferite de legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră scrisă prin poștă electronică (www.dmi-it.ro) sau poștă scrisă (Str. Petrov Cermena, numar 12, Timisoara), Furnizorul se obligă:

– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale. S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro.ro) certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și de Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără și:

a) dreptul de a cere S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro) să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit (o solicitare pe an);

b) dreptul de a cere S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro) să rectifice, actualizeze, blocheze sau ștergă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

c) dreptul de a cere S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro.ro) să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale.
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului (www.dmi-it.ro) sau de a perturba performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudă și se va declanșa o cercetare penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest lucru.

3. Politica de confidențialitate

S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și DMI IT, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.dmi-it.ro.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal și aplică prezenta Politica de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Regulilor/Termenilor de Utilizare și Politicii de Confidențialitate și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea, iar acest proces reprezintă întreagă înțelegere (contractul) dintre părți.

DMI IT își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul website-ului www.dmi-it.ro.ro, precum și Politica de Confidențialitate și regulile/Termenii de Folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate), precum și website-ul www.dmi-it.ro, vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, „site” și/sau „site-uri” în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

3.1. Definiții

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date statistice – date care au fost obținute că urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

3.2. Colectarea de date cu caracter personal

DMI IT poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.dmi-it.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta. Acestea for fi considerate date cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

– Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;

– Pentru a livra servicii precum buletine de știri, evenimente sau produse pe care le-ați cerut și/sau achiziționat;

– Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;

– Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

DMI IT colectează informații și le prelucrează în date statistice. Aceste informații se referă la paginile accesate în interiorul site-urilor, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. DMI IT poate folosi în cadrul site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

– Pentru a îmbunătăți securitatea accesului;

– Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniză un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj/e-mail. Adresa dumneavoastră de e-mail este folosită pentru a vă trimite un răspuns, iar conversația este reținută pentru referințe viitoare. Aceasta și numele furnizat intră în categoria datelor cu caracter personal, iar DMI IT nu le va putea utiliza decât pentru a vă contacta direct pe dumneavoastră.

DMI IT poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință, aceste acțiuni fiind necesare pentru:

(a) conformarea la rigorile legii;

(b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale DMI IT și ale site-urilor sale web;

(c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

DMI IT nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-urile www.dmi-it.ro implică:

– Formularele de plată online (momentan nu este cazul) atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile DMI IT, care trebuie completate obligatoriu cu toate informațiile solicitate, inclusiv cu date cu caracter personal.

– Nu folosim sau colectam date cu caracter personal colectate de pe site-ul ce are ca scop efectuarea plății pentru produsele sau serviciile oferite de DMI IT.

3.3. Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

DMI IT poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

– realizarea de analize/rapoarte;

– realizarea de informări;

– publicarea, promovarea, oferta produselor/serviciilor oferite de către DMI IT.

3.4. Securitatea datelor colectate

DMI IT utilizează metode și tehnologii de securitate sigure și moderne, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile posibile și justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate. De asemenea, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea actualizării sistemelor noastre de securitate. Infrastructura hardware și software utilizată de către DMI IT este periodic analizată din punct de vedere al securității.

3.5. Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, în afară controlului DMI IT, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/vizita site-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de DMI IT.

3.6. Minori

DMI IT nu vinde produse și/sau servicii persoanelor sub 18 ani. DMI IT poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal.

3.7. Impunerea acestei Politici de Confidentialitate & Legislație

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către DMI IT și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Politica de confidențialitate se supune legislației din România. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la unul dintre administratori. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească.

4. Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului web www.dmi-it.ro – imagini digitale, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea S.C. DMI IT SYSTEMS  S.R.L. (www.dmi-it.ro) și a furnizorilor săi, fiind apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și cea industrială.

Folosirea, fără acordul scris al S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro), a elementelor enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

5. Accesul la site-ul web

S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. (www.dmi-it.ro) acordă acces limitat utilizatorului care accesează site-ul în interes personal și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica, de a reproduce, parțial sau integral, site-ul sau de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L (www.dmi-it.ro), fără acordul scris prealabil al acesteia.

6. Preț

Prețurile prezentate sunt exprimate în LEI și sunt finale, incluzând taxa pe valoarea adăugată (TVA). Prețul prezentat pe factură, chitanță și/sau bon fiscal va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operațiunii, preț la care se adaugă costurile de livrare, dacă este cazul.

7. Condiții de livrare

7.1. Durata livrării

Termenul de livrare al produselor achiziţionate de pe site-ul www.dmi-it.ro se încadrează între 24 şi 72 de ore din momentul confirmării telefonice a comenzii şi este condiţionat de modul de livrare ales de către client şi/sau de stocul de produse existent fizic în magazin sau în depozitul furnizorului.

În cazuri excepţionale, cu acordul clientului, furnizorul poate extinde termenul de livrare.

Dacă clientul nu va răspunde la telefon pentru confirmarea comenzii, acesteia i se va atribui statusul de „Client contactat (nu a raspuns la telefon)”. Dacă clientul nu va răspunde la telefon nici a doua zi, comanda va fi anulată. 

7.2. Costuri de livrare

Costurile de livrare sunt afişate în coşul de cumpărături şi pot surveni modificări cu notificare în prealabil. Toate produsele achiziţionate sunt trimise prin Nemo Express, acesta fiind principalul transportator.

Costul livrării va fi de 20 lei, oriunde în România. Important de menţionat este faptul că Nemo Express nu percepe taxe pentru kilometri exteriori.

IMPORTANT! Pentru comenzile cu valoare de peste 240 lei (TVA inclus), livrarea este gratuită.

Clientul are obligația de a verifică integritatea coletului în maximum 2 ore de la primire și de a anunța furnizorul, telefonic și prin e-mail cu imagini ataşate, de eventualele defecte de transport. Orice altă reclamație după acest interval este catalogată defect mecanic şi nu se va efectua niciun retur/ramburs.

7.3. Ambalare

Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecte fizice datorate transportului, de aceea fiecare client are obligaţia de a verifica pachetul după primire și de a se asigura că produsul(ele) nu au suferit defecte.

7.4. Ridicare personală de la sediu

Clientul poate ridica produsul de la sediul furnizorului doar dacă acesta din urmă a validat în mod express disponibilitatea produsului printr-o confirmare telefonică, iar produsul în cauză va fi rezervat pe o perioadă de maximum 24 de ore.

Dacă clientul nu va ridica produsul în 24 de ore de la confirmare, produsul va fi scos din rezervare și vândut.  

7.5. Modalităţi de livrare

După efectuarea unei comenzi pe site-ul www.dmi-it.ro sau telefonic, Clientul va avea posibilitatea de a alege una din următoarele modalități de livrare:

– ridicare personală de la sediul DMI IT SYSTEMS SRL: clientul se va prezenta la sediul firmei DMI IT pentru a ridica produsul. Acesta va fi rezervat pe o perioadă de maximum 24 de ore.

– prin curier rapid în 24-72 ore: coletul va fi expediat prin FanCourier sau Vest Curier și va ajunge la destinatar în termen de 24-72 ore pentru comenzile ce se efectueaza pana la ora 17:00 (dupa aceasta ora, acestea vor fi confirmate si expediate a doua zi lucratoare).

7.6. Livrare fără verificare

Se aplică doar în cazul expedierii produsului/produselor prin FanCourier. Nu există posibilitatea de a verifica coletul. Clientul are obligația de a desface coletul dupa PRIMIRE și de a se asigura că produsele sunt intacte din punct de vedere fizic.

În cazul în care cutia/coletul are urme de deteriorare, clientul poate solicita deschiderea coletului pentru a verifica integritatea produsului/produselor. Curierul va suna în centrala Nemo Express și va cere aprobare pentru această solicitare. Dacă unul sau mai multe produse sunt deteriorate, Clientul va întocmi un proces verbal din care reiese acest lucru și va refuza coletul.

Orice altă reclamație după deschiderea coletului, cu privire la starea fizică a produsului, nu va fi luată în considerare dacă nu este raportată în maximum 2 ore de la primire, cu poze care dovedesc starea produsului si a coletului, așa cum a fost livrat de curier.

Dacă aveţi nelămuriri cu privire la comenzile aflate în derulare, vă rugăm să consultaţi sectiunea 8 din „Termeni si Conditii”.

8. Disponibilitate produse

Furnizorul poate să furnizeze produsele în limita stocului disponibil, care se regăseşte fizic în magazin sau în depozitul curent. Site-ul www.dmi-it.ro afișează disponibilitatea produselor astfel:

8.1 În stoc

Se referă la stocul fizic aflat în depozitul/magazinul propriu al Furnizorului, produsul putând a fi ridicat/transportat către client, după efectuarea unei comenzi și după confirmarea telefonică.

8.2 În curând

Se referă la stocul virtual, aflat în baza principalilor distribuitori pe care Furnizorul îi are, în țară, intra și extra comunitar. Acesta are scopul de a informa Clientul de faptul că se poate procura acest produs, chiar dacă momentan nu este disponibil în depozitul fizic al Furnizorului. În acest caz, timpul de livrare se va mări de la 72 de ore până la 30 de zile.

8.3 Indisponibil

Se referă la faptul că produsul nu se mai poate comanda. Acest lucru înseamnă că nu se mai poate comanda in viitorul apropiat sau că nu mai poate fi achiziționat deloc, din diverse motive, cum ar fi cel că produsul respectiv nu se mai fabrică.

9. Stadiul comenzilor

Comenzile plasate pe site-ul www.dmi-it.ro vor primi un mesaj automat de la un agent de vânzări, în care se precizează că au fost preluate şi/sau stadiul comenzilor efectuate.

9.1. Comandă nouă 

Acest aspect se referă la faptul că respectiva comandă a clientului este nouă și nu a fost preluată de către un operator.

9.2. Comandă anulată 

O comandă poate fi anulată când nu se ajunge la un consens în privința livrării sau din alte motive pe care Furnizorul sau Clientul le consideră necesare. Furnizorul își rezervă dreptul de a anula comenzile duplicate sau pe care le consideră nejustificate/irelevante.

9.3. Produs rezervat în sediu

Acest stadiu al comenzii se referă la faptul că Furnizorul a rezervat produsul Clientului în urma unei conversații telefonice/e-mail și se poate ridica de la sediul Furnizorului. Produsul în cauză va fi rezervat pe o perioadă de maximum 24 de ore. Dacă clientul nu va ridica produsul în 24 de ore de la confirmare, produsul va fi scos din rezervare și vândut.

9.4. Neridicată 

În acest caz, clientul nu a ridicat produsul fără nici o notificare în prealabil și, pe viitor, i se va refuza dreptul de a cumpăra de pe oricare site pe care Furnizorul va afișa produsele/serviciile sale.

9.5. În așteptare (stoc 0) 

Se referă la faptul că produsul nu se aflăîn stoc, iar Clientul va fi notificat printr-un e-mail de acest aspect. Produsele care nu se află în stoc sunt cele care se aduc la comandă. A se citi punctul 7.2.

9.6. Client contactat, care nu a răspuns la telefon 

În acest caz, Clientul a fost contactat telefonic și din diferite motive, Furnizorul nu a putut lua legătura pentru confirmarea, respectiv primirea, comenzii.

9.7. Expediată 

Comanda a fost confirmată telefonic și a fost expediată către client.

9.8. Completă 

Stadiul acestezi comenzi indică faptul că tranzacția este completă și toate condițiile prezentului contract au fost îndeplinite.

10. Politica de returnare a produselor

10.1. Cadrul legal

Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 34/2014 din 04.06. 2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin.(3) şi art. 14, în termen de 14 zile lucrătoare de la recepţionarea fizică a produsului achiziţionat.

10.2. Cadru general

Produsele achiziţionate de Client se pot returna, în ambalajul original şi în aceeaşi stare în care au fost recepţionate, în termen de 14 zile lucrătoare de la primire, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv.

Clientul are obligatia de a notifica Furnizorul despre intentia de returnare folosind formularul din pagina „Returnare produs”.

Efectuarea oricărei comenzi pe site-ul dmi-it.ro presupune acceptarea termenilor şi condiţiior!


IMPORTANT!!!

1. Dreptul de retur pentru produsele neutilizate este de 14 zile. După această perioadă, produsele nu se mai pot returna.

2. Dreptul de înlocuire şi/sau factura storno, garanţii, returnare banii, etc. este de până la 7 zile lucrătoare.

Clientul poate solicita returul de produse în următoarele cazuri, iar cheltuielile implicate sunt suportate de Furnizor:

a. Produsul livrat nu corespunde specificaţiilor de pe site-ul www.dmi-it.ro Clientul poate solicita pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea integrală a contravalorii dacă primeşte un produs diferit de cel comandat.

b. Produsul livrat nu este funcţional. Clientul poate solicita pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea integrală a contravalorii dacă produsul comandat este nefuncţional sau prezintă defecte de fabricaţie.

c. Produsul este livrat într-un colet deteriorat. Clientul poate solicita pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea integrală a contravalorii dacă produsul se află într-un colet deteriorat vizibil. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecte fizice datorate transportului, de aceea fiecare Client are obligaţia de a verifica pachetul după primire și de a se asigura că produsul nu a suferit defecte. Clientul are obligația de a verifica integritatea coletului în maximum 2 ore de la primire și de a anunța furnizorul, prin e-mail cu imagini ataşate, de eventualele defecte de transport.

Clientul poate solicita returul de produse în următoarele cazuri, iar cheltuielile implicate sunt suportate de Client:

d. Produsul livrat este diferit de cel de pe site-ul www.dmi-it.ro, datorită unei comenzi greşite efectuate de Client într-un moment de neatenţie sau din alte motive. Clientul poate solicita pentru înlocuirea produsului sau pentru o rambursare parţială (doar preţul de pe site), caz în care nu se mai doreşte produsul cumpărat. De asemenea, plăteşte costurile de transport aferente.

e. Clientul doreşte a renunţa la achiziţionarea produsului după recepţionarea fizică a acestuia. Clientul poate solicita o rambursare parţială (doar preţul de pe site) dacă nu se mai doreşte produsul cumpărat. De asemenea, plăteşte costurile de transport aferente.

f. Clientul realizează că doreşte alt produs după recepţionarea fizică a produsului comandat iniţial. Clientul poate solicita pentru schimbarea produsului sau pentru o rambursare parţială (doar preţul de pe site), caz în care nu se mai doreşte produsul cumpărat. De asemenea, plăteşte costurile de transport aferente.

10.3. Cadru procedural

– În termen de 24 de ore lucrătoare de la transmiterea notificării, Clientul va primi un e-mail sau un telefon cu privire la solicitarea înaintată, cu detaliile procesului de returnare a produsului achiziţionat.

– Produsul se returnează în starea în care a fost primit, în ambalajul original complet şi cu toate etichetele intacte, împreună cu factura şi certificatul de garanţie în original. Pierderea documentelor atrage după sine întârzieri privind restituirea contravalorii produselor sau chiar refuzarea returului.

– Dacă returul este acceptat, Clientul poate opta pentru înlocuirea produsului iniţial cu un produs identic sau pentru rambursarea integrală a valorii acestuia. În acest caz, Clientul trebuie să furnizeze un CONT IBAN şi un NUME TITULAR.

– Produsul va fi expediat la sediul Furnizorului printr-un serviciu de curierat la adresa Str. Petrov Cermena, numar 12, Timisoara, Timis, Romania

– Contravaloarea produselor va fi restituită integral în cel mult 48 de ore lucrătoare de la recepţionarea fizică a produsului returnat de către Furnizor. Contravaloarea produselor poate fi restituită prin transfer bancar în contul pe care clientul îl pune la dispoziţie firmei S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. sau numerar (dispozitie de plata), în urma prezentării Clientului la sediul firmei.

– Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poare fi vândut ca nou, fiind transformat într-un produs second-hand, S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. îşi rezervă dreptul de a refuza returul sau, în cazul în care se acceptă returul, de a solicita Clientului o taxă, cuprinsă între 0-50%, pentru a acoperi diferenţa de preţ rezultată din vânzarea produsului ca second-hand.

10.4. Situaţii posibile/Exemplificare

Situaţia 1 – dacă greşeala s-a produs din vina Clientului.
Observaţie: Doar pentru cazurile de la punctul d, e şi f !

Dacă se doreşte restituirea banilor
– Produsul se returnează în starea în care a fost primit, în ambalajul original şi cu toate etichetele intacte, împreună cu factura şi certificatul de garanţie în original;
– Produsul trebuie ambalat corespunzător pentru a nu fi deteriorat în urma transportului;
– Coletul trebuie trimis către SC DMI IT SYSTEMS SRL prin orice curier rapid, nu prin Poşta Română;
– Plata transportului o sa fie achitată de Client, deoarece nu a fost greşeala SC DMI IT SYSTEMS SRL;
– Restituirea banilor prin cont bancar: Trebuie specificat un CONT IBAN şi un NUME TITULAR pentru returnarea banilor; ori printr-un e-mail, ori pe spatele facturii în interiorul coletului. Contravaloarea produselor va fi restituită integral în cel mult 48 de ore lucrăroare de la recepţionarea fizică a produsului;
– Restituirea banilor numerar: Se va realiza în urma prezentării Clientului la sediul firmei pentru semnarea actelor aferente acestei activităţi.

Dacă se doreşte alt produs
– Produsul se returnează în starea în care a fost primit, în ambalajul original şi cu toate etichetele intacte, împreună cu factura şi certificatul de garanţie în original;
– Produsul trebuie ambalat corespunzător pentru a nu fi deteriorat în urma transportului;
– Coletul trebuie trimis către SC DMI IT SYSTEMS SRL prin orice curier rapid, nu prin Poşta Română;
– Plata transportului o sa fie achitată de Client, deoarece nu a fost greşeala SC DMI IT SYSTEMS SRL;
– Restituirea banilor prin cont bancar: Trebuie specificat un CONT IBAN şi un NUME TITULAR pentru returnarea banilor; ori printr-un e-mail, ori pe spatele facturii în interiorul coletului. Contravaloarea produselor va fi restituită integral în cel mult 48 de ore lucrăroare de la recepţionarea fizică a produsului;
– Restituirea banilor numerar: Se va realiza în urma prezentării Clientului la sediul firmei pentru semnarea actelor aferente acestei activităţi;
– După realizarea tuturor paşilor de mai sus, se poate efectua o comandă nouă pentru produsul corect, cel pe care-l doreşte Clientul.

Situaţia 2 – dacă greşeala s-a produs din vina SC DMI IT SYSTEMS SRL
Observaţie: Doar pentru cazurile de la punctul a, b şi c !

Dacă se doreşte restituirea banilor
– Produsul se returnează în starea în care a fost primit, în ambalajul original şi cu toate etichetele intacte, împreună cu factura şi certificatul de garanţie în original;
– Produsul trebuie ambalat corespunzător pentru a nu fi deteriorat în urma transportului;
– Coletul trebuie trimis către SC DMI IT SYSTEMS SRL prin orice curier rapid, nu prin Poşta Română;
– Plata transportului o sa fie achitată de SC DMI IT SYSTEMS SRL;
– Restituirea banilor prin cont bancar: Trebuie specificat un CONT IBAN şi un NUME TITULAR pentru returnarea banilor; ori printr-un e-mail, ori pe spatele facturii în interiorul coletului. Contravaloarea produselor va fi restituită integral în cel mult 48 de ore lucrăroare de la recepţionarea fizică a produsului;
– Restituirea banilor numerar: Se va realiza în urma prezentării Clientului la sediul firmei pentru semnarea actelor aferente acestei activităţi.

Dacă se doreşte alt produs
– Produsul se returnează în starea în care a fost primit, în ambalajul original şi cu toate etichetele intacte, împreună cu factura şi certificatul de garanţie în original;
– O să fie efectuată activitatea de „colet swap”: SC DMI IT SYSTEMS SRL o să trimită un curier să ridice coletul vechi de la Client şi să livreze coletul nou. Clientul nu va avea nimic de plată.

11. Declinarea responsabilității

Conținutul site-ului www.dmi-it.ro este construit cu cea mai mare grijă, astfel încât prețurile, imaginile și caracteristicile produselor sunt reale, însă pot există erori în datele afișate pe site, din cauze

Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele greșeli de tipar sau de afișare, în legătură cu prețurile, caracteristicile, imaginile etc. Acest lucru se poate întâmpla dacă prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit. Furnizorul își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Clientul, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea survenită, iar în cazul în care produsul este deja livrat, Clientul este obligat să îl returneze de îndată suportând costurile de transport ca urmare a unei greșeli de tipar, cu posibilitatea de a i se schimba produsul respectiv sau a i se restitui suma aferentă, minus costurile de livrare.

De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe site ca un exemplu orientativ. Produsele pot fi diferite de imaginile prezentate pe site, având mici modificări datorită modificării caracteristicilor, design-ului, etc. Acest aspect este adus la cunoștiință fără o notificare prealabilă de către producători.

Produsele livrate prin intermediul site-ului www.dmi-it.ro beneficiază de perioadă de garanție, aflată în limita legală, ce va fi afișată pe site pentru fiecare produs în parte. Altfel spus, fiecare produs va fi însoțit de certificatul de garanție aferent. Pentru produsele ieșite din garanție, Furnizorul poate asigura service contra cost.

12. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea servicilor DMI IT va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a putut realiza procesul de conciliere, competența revine instanțelor de judecată române. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

13. Condiții de cumpărare

După trimiterea comenzii dumneavoastră, veți primi automat un mesaj de confirmare, în format electronic, pe adresa electronică pe care o dețineți, cu condiția să fie una funcționlă. Pot surveni erori în transmiterea acestor mesaje, erori de natură tehnologică, de care Furnizorul nu este responsabil.

Comanda va fi preluată de un reprezentant de vânzări din cadrul companiei S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L., după care veți fi înștiințat printr-un mesaj electronic (e-mail) despre disponibilitatea și termenul de livrare. În acest mod, se încheie un valabil contract de vânzare – cumpărare între părți.

Obiectul contractului îl constituie produsul/produsele pe care doriți să le cumpărați prin efectuarea unei comenzi online, comandă care v-a fost confirmată electronic ulterior de către echipa S.C. DMI IT SYSTEMS S.R.L. Firma noastră îi asumă promisiunea de a o livra în termenii stabiliți, iar dumneavoastră vă exprimați promisiunea de a o cumpăra.

Important de menționat este faptul că prețurile sunt actualizate zilnic. Ele sunt valabile 3 zile din momentul confirmării acestora. Pentru produsele care se aduc pe bază de comandă, se solicită un avans de 40% din valoarea produsului, fiind o factură în avans. În cazul în care veți renunța la produsele aduse pe comandă, de asemenea, veți pierde avansul achitat drept daune/interese.

14. Montajul

Montajul se efectuează contra cost și este stabilit pentru fiecare produs în parte. Clientul are obligația de a anunța toate defectele ascunse, cele care nu se pot vedea în momentul aducerii în service sau în cazul în care clientul optează pentru trimiterea acestui produs prin intermediul unui serviciu de curierat rapid.

După încheierea service-ului, la constatarea oricăror alte defecte, Furnizorul le consideră apărute după reparația defectului/defectelor inițial/e, iar vina nu este a sa. Va fi tratat ca defect ascuns din cauza faptului că produsul nu a putut fi testat corespunzător înainte de a se procesa service-ul.

15. Acordare garanție

Prezenta garanție se încheie între SC DMI IT SYSTEMS SRL, denumit în continuare Furnizor și cumpărător, denumit în continuare Client.

15.1. Definiție

Prin garanție se înțelege obligativitatea Furnizorului de a întreprinde activități de soluționare a problemelor care ar putea să apară după achiziționarea produselor de către Client, limitându-se doar la defectele de fabricație. Aceasta este acordată pe o perioadă de 6 luni de la data cumpărării, iar produsele care beneficiază de garanție sunt: touchscreen-ul, geamul touchscreen-ului, display-ul, placa de bază, alimentatorul, bateria telefonului/tabletei, etc., mai puțin accesoriile consumabile precum folia de protecție, husa și carcasa dispozitivului.

Orice înlăturare a foliilor și/sau sigiliilor Furnizorului atrage după sine anularea garanției produsului respectiv. 

15.2. Condiții de acordare a garanției 

Garanția este în conformitate cu prevederile LG 449/203 și cu OG 21/92 r 2 și completată. Termenul de garanție este de 3 luni de la data cumpărării produsului, durata medie de utilizare fiind de 12 luni. Asigurarea garanției va fi efectuată de SC DMI IT SYSTEMS SRL cu sediul în Timisoara, Str. Petrov Cermena, nr. 12 (pentru garanție adresați-vă magazinului vânzător). Termenul de remediere a deficiențelor constatate este de 15 zile calendaristice conform LG 49/2003 din momentul predării produsului către service. Modalitățile de asigurare a garanției sunt: întreținere, reparare, înlocuire.

Garanția se acordă în anumite circumstanțe: Produsul defect este înlocuit doar dacă, prin montajul propriu-zis, acesta nu a fost alterat fizic și/sau mecanic. Se recomandă temeinic testarea acestuia înainte de montaj!

Exemplu: Clientul nu testează produsul înainte de montaj și drept urmare, apar diverse probleme, cum ar fi cele de afișare, funcționalitate, încărcare, s.a.m.d, activitatea desfășurată fiind una de asamblare defectuoasă.

Ca urmare a exemplului de mai sus, respectivul produs nu intră în garanția Furnizorului, iar acesta își rezervă dreptul de a refuză RMA sau de a înlocui produsul, de a ramburs total sau parțial suma aferentă acestuia. Totodată, Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza orice comandă a respectivului Client, deoarece se pleacă de la premisa că situația propriu-zisă se va repeta.

Se recomandă temeinic testarea produsului înainte de montaj!

 • Produsul va fi testat la un service autorizat (NU DE CĂTRE CLIENT) și se va solicita dovada acestei activități pentru acordarea garanției în cazul în care se cere înlocuirea produsului.

 • Dovada menționată se prezintă sub forma unui BON DE SERVICE sau CERTIFICAT DE CONSTATARE, având ștampila oficială a service-ului.

 • În caz contrar, produsele nu vor beneficia de garanție, deoarece montarea lor necesită cunoștințe de service !!!

 • Pentru a beneficia de garanție în cazul produselor din categoria Display-uri, Benzi și Componente GSM, menționam că acestea trebuie să fie testate/montate într-un service GSM, care va elibera un bon de service sau certificat de constatare (cu ștampilă) ce va atesta operațiunea efectuată. 
 • Important: Termenul de reparare a produselor pe garanție este de 14 zile lucrătoare!

 

15.3. Cazuri în care nu se acordă GARANȚIA 

Nu fac obiectul garanției produsele care:

– prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc.,

– au etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate,

– au fost utilizate în condiții inadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.).

Alte cazuri: setări și instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării echipamentelor.

15.4. Returnare produse / RMA

Produsele care înainte de montaj sunt defecte sau suspectate de a fi funcționale parțial și care încă au foliile și/sau sigiliile de protecție împotriva fraudei atașate de către Furnizor, beneficiază de un retur gratuit către sediu și de o înlocuire în cel mai scurt timp posibil, în funcție de stocul disponibil.

Furnizorul poate decide dacă produsul se înlocuiește sau se returnează total sau parțial suma de bani plătită (într-un cont bancar sau prin dispoziție de plată, dacă produsul/ produsele se returnează personal la sediul Furnizorului), în funcție de respectivul defect. 

Produsul se va testa la sediul Furnizorului pentru defecte de fabricație și/sau umane, ca urmare a testului efectuat de Client.

15.5. Identificarea produselor

Toate produsele achiziționate de pe site-ul Furnizorului sunt și vor fi identificate întotdeauna printr-o siglă și/sau sigiliu personal al acestuia, iar ștergerea sau ruperea acestora atrage după sine nulitatea garanției.

 • Orice reclamație se poate face pe cale amiabilă în secțiunea de CONTACT.
 • Orice reclamație pe care Clientul dorește să o facă instituțiilor guvernamentale poate fi facută pe site-ul ANPC

16. Politica Cookies

Site-ul www.dmi-it.ro utilizează cookie-uri pentru a reține informații legate de persoanele care comandă și utilizează sit-ul web. 

Informațiile prezentate în continuare au scopul de vă aduce la cunoștință mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.dmi-it.ro. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta folosind informațiile furnizate la pagina Contact.

 Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Acest website folosește cookie-uri (atât proprii, cât și de la terți) pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. În ceea ce numim „web 2.0”, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

– Personalizarea anumitor setări, precum limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea și memorarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coș, este utilă în generarea flexibilității „coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin butonul „€œînainte” și „înapoi”);

– Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback important asupra modului de utilizare a site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să fie mai eficiente și mai accesibile pentru public;

– Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;

– Îmbunătățesc eficiența publicității online.

16.1. Ce este un „cookie”?

Un €”Internet Cookie” (termen cunoscut și ca a€”browser cookie” sau „€œHTTP cookie” sau pur și simplu „€œcookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet a”€œpasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web server-ului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

16.2. Există 2 categorii mari de cookie-uri:

– Cookie-uri de sesiune. Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele sociale).

– Cookie-uri persistente. Acestea sunt stocate pe hard drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv,€“ cunoscute sub numele de „a€œ third party cookies” (cookie-uri plasate de terți),€“ care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

16.3. Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web browser (utilizatorul) și un web server, mai exact un website. Dacă un browser accesează acel server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură user-ilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor (ex: preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșurile de cumpărături sau publicitatea relevantă).

16.4. Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de un webserver. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune („session cookies”) și nu mai sunt reținute o data ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

16.5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți / furnizori (ex: un video de pe youtube sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa, de asemenea, cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidentialitate ale deținatorului site-ului.

16.6. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
– Cookie-uri de performanță a site-ului;

– Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;

– Cookie-uri de înregistrare.

Cookie-urile de performanță: Rețin preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât să nu mai fie nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-urile pentru analiză vizitatorilor: De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte (Google Analytics) generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browser-ul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul,€“ acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din „Politica de confidentialitate”,  precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-urile pentru înregistrare: Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arată contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dumneavoastră.

Alte cookie-uri ale terțelor părți: Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a personaliza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dumneavoastră.

16.7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare armonioase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face ca unele site-uri să fie imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului: categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel;

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor: reținerea parolelor, preferințele de limbă;

– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);

– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor: limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;

– Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics: cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

16.8. Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nu pornesc singure. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browserele au setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioadă de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

16.9. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant și în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Dar acest lucru se poate întâmpla rar și doar dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

16.10. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate și mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape imposibil de evitat. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, însă cu ajutorul cookie-urilor:

– Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflectă un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor;

– Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces;

– Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare;

– Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos;

– Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet, locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

16.11. Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitatea online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în a€”opțiuni” sau în meniul de „€œpreferințe” al browser-ului dvs.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi utile, altfel puteți folosi opțiunea „€œajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

16.12. Link-uri utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:

UA-83861954-1